กฎหมายค้ำประกันมันูกสร้างมาเพื่ออะไร

มีข้อสงสัยมานานละสำหรับกฎหมายค้ำประกันว่าจริงๆมันถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหนี้หรือผู้ประกอบการ โดยมีผู้ค้ำเป็นตัวลดความเสี่ยง ใช่หรือไหมครับ ?จากเดิมที่ผู้ประกอบการจะปล่อยสินเชื่อ ฯ ยากมาก และต้องตรวจสอบคุณสมบัติทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อลดความเสี่ยง แต่เมื่อมีกฎหมายค้ำประกันเข้ามา จะทำให้ความเสี่ยงลดลงด้วยผู้ค้ำ เหมือนมีลูกหนี้สำรอง โดยมีผู้ค้ำหลายรายตกอยู่ในสถานะ "แพะรับหนี้แทน" ในเมื่อการเป็นผู้ค้ำประกันมีความเสี่ยงแล้ว ผู้ค้ำประกันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง จากการค้ำ นอกจากความเสี่ยงที่ต้องเป็นลูกหนี้แทนแล้วบ้าง ซึ่งถ้ามองจากภาพรวม ณ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นข้อดีของการเป็นผู้ค้ำเลย นอกจากที่เจ้าหนี้/ผู้ประกอบการและลูกหนี้จะได้รับ แท้จริงแล้ว กฎหมายค้ำประกันนี้ ถูกออกแบบมาด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใดครับรบกวนผู้รู้มาให้คำตอบทีครับ

คำตอบ

  • การค้ำประกัน หมายถึงการประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคลอันเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ยอมตกลงกับเจ้าหนี้ว่าหากลูกหนี้ ไม่ชำระหนี้ ตนจะยอมชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ เป็นการเอาความน่าเชื่อถือหรือความมีฐานะทางการเงินของตนเองเข้าประกันจะชำระหนี้ให้ บุคคลนี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ในทางกฎหมาย ผู้ค้ำประกันหมายถึง บุคคลหนึ่งที่ยอมรับที่จะชำระหนี้แทนอีกบุคคล หากบุคคลนั้นไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น