ทำงานแค่ปีเดียว อยากกู้เงิน 400,000 บาท สามารถทำได้หรือไม่

สอบถามเพื่อนๆคือผมพึ่งทำงานมาได้ประมาณ 1 ปี พอดีเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่ข้าราชการ แต่ต้องการเงินไปลงทุนประมาณ 400,000 บาท ผมสามารถยื่นกู้ธนาคารได้ไหม ถ้ากู้ได้สามารถยื่นได้กับธนาคารไหนพร้อมเงื่อนไขอะไรบ้างรบกวนเพื่อนๆในนี้ด้วยครับ

คำตอบ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง