ธุรกิจไหนฟื้นก่อน ฟื้นหลังโควิด

แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจะคลี่คลาย จนภาครัฐคลายล็อกให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเปิดดำเนินการ และที่ผ่านมารัฐก็ได้ออกมาตรการเยียวยาผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ หลายมาตรการ รวมถึงอยู่ระหว่างเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 4 แสนล้านบาท ควบคู่กับแผนการเปิดน่านฟ้ารับชาวต่างชาติเข้าประเทศอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งน่าจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวหากไม่เกิดการระบาดรอบใหม่ในประเทศ

วิกฤตโควิดรอบนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจเป็นวงกว้าง แม้การคลายล็อกอาจทำให้ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วในช่วงที่มีการล็อกดาวน์และเศรษฐกิจหยุดชะงัก แต่การฟื้นตัวสู่ระดับก่อนโควิดของแต่ละธุรกิจ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี

เมื่อมีธุรกิจฟื้นตัวไว ลองมาจับตาดูว่าธุรกิจไหน ฟื้นตัวช้าบ้าง จะได้เตรียมกลยุทธ์ในการรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

การดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ที่ยากกว่าเดิม แต่ละธุรกิจจำเป็นต้องดูแลโจทย์เฉพาะหน้าด้วยการรักษากระแสเงินสดหรือสภาพคล่องเพื่อให้กิจการอยู่รอดและสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้


ที่มา ธนาคารกสิกรไทย

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น