เช็คสิทธิ์ขั้นตอนรับเงิน 3,000 บาท จากโครงการคนละครึ่ง


เมื่อเร็วๆนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการคนละครึ่ง เพื่อส่งเสริมและหวังกระตุ้นจีดีพีเพิ่ม 0.18% กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนช่วยเศรษฐกิจระดับฐานรากและการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน โดยหวังให้สภาวะการบริโภคและการลวงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว สำหรับ โครงการคนละครึ่ง จะลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล โดยจะสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป


Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น