อุ้มหนี้6.57ล้านราย มูลหนี้2.89ล้านล้านบาท

คลังให้แบงก์รัฐขยายเวลาพักชำระหนี้ลูกหนี้ 6.57ล้านราย มูลหนี้ 2.89 ล้านล้านบาท อีก 6 เดือน หรือ ถึงกลางปีหน้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คลังได้หารือกับแบงก์รัฐ 7 แห่ง เพื่อดำเนินการพักหนี้ให้กับลูกหนี้หลังจากที่สิ้นสุดมาตรการพักหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันที่ 22 ต.ค. นี้ และ ธปท. ไม่ได้ต่ออายุมาตรการต่อไป โดยให้แบงก์รัฐแต่ละแห่งพิจารณาขยายเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้อีกไม่ควรเกิน 6 เดือนนับจากสิ้นปี 2563 หรือพักชำระหนี้ให้ถึงกล่างปีหน้า เนื่องจากโควิดยังส่งผลกระทบกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศรุนแรงอยู่

สำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินทั้งหมดที่เข้าโครงการพักหนี้ของ ธปท. มีจำนวน 12.12 ล้านราย (ล้านบัญชี) เป็นมูลหนี้ 6.9 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ของแบงก์รัฐจำนวน 6.57 ล้านราย มูลหนี้ 2.89 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้ของ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร (เอ็กซิมแบงก์) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)


นายอาคม กล่าวว่า ได้ให้แบงก์รัฐแยกหนี้ดังกล่าวเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบงก์รัฐที่เป็นเจ้าหนี้จะขยายเวลาการพักเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปจนถึง 31 ธ.ค. 2563

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ยังดำเนินการได้แต่ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 อย่างเต็มที่ ได้ให้แบงก์รัฐที่เป็นเจ้าหนี้เร่งปรับโครงสร้างหนี้ภายใน 31 ธ.ค. 2563

กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้ที่สามารถกลับมาชำระหนี้เป็นปกติ ก็ให้ชำระหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อทำให้เงินกู้ลดลง ไม่เป็นภาระต้นกับลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะการพักหนี้ถึงไม่จ่ายต้นและดอกเบี้ย แต่ก็ยังถูกคิดดอกเบี้ยระหว่างการพักชำระหนี้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามนายอาคม ยอมรับว่า ลูกหนี้ของแบงก์รัฐจำนวน 6.57 ล้านราย มูลหนี้ 2.89 ล้านล้านบาท จะมีประมาณ 10% ที่ไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ ซึ่งแบงก์รัฐแต่ละแห่งได้มีการสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้นรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานของแบงก์ในอนาคต


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ลูกหนี้ของธนาคารเข้าโครงการพักชำระหนี้ทั้งหมด 1 ล้านราย มูลหนี้ 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งได้มีการขยายเวลาการชำระหนี้ไม่จนถึง 31 ธ.ค. 2563 ในจำนวนนี้้เป็นลูกหนี้ที่มีความเปาะบางประมาณ 10% หรือ มูลหนี้ 1.1 แสนล้านบาท ที่ธนาคารต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ถึงสิ้นปีกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นปีแล้วธนาคารก็ยังมีแผนพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ไม่ไหวจริงอีก 6-12 เดือน เนื่องจากลูกค้าของธนาคารเป็นลูกค้าบุคคลรายย่อย

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคาร เข้าโครงการพักหนี้ของธนาคารทั้ง 10 มาตรการ จำนวน 6.8 แสนราย เป็นมูลหนี้ 5.7 แสนล้านบาท ซึ่งบางมาตรการได้ขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2563 แล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะมีลูกหนี้ที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ 4.9% ที่อาจจะไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้เมื่อมาตรการพักหนี้สิ้นสุดลง


ที่มา posttoday.com

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง