บทความ - กฎใหม่ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เท่านั้น

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,643 admin
แก้ไข พฤศจิกายน 2020 ใน ประกันรถยนต์ 3.0.255.62

image

By MoneyGuru.co.th November 01, 2020

กรมการขนส่งทางบกประกาศ กฎใหม่ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการขอใหม่หรือการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกประเภททุกชนิด จำเป็นจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการเท่านั้นสำหรับใช้ในการขอใบขับขี่ รวมทั้งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ก็ำเป็นต้องทำการอบรมและทดสอบเพิ่มเติม ด้วยเช่นกัน

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง