บทความ - กฎใหม่ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เท่านั้น

MG_MacMG_Mac admin
แก้ไข พฤศจิกายน 2020 ใน ประกันรถยนต์

image

By MoneyGuru.co.th November 01, 2020

กรมการขนส่งทางบกประกาศ กฎใหม่ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการขอใหม่หรือการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกประเภททุกชนิด จำเป็นจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการเท่านั้นสำหรับใช้ในการขอใบขับขี่ รวมทั้งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ก็ำเป็นต้องทำการอบรมและทดสอบเพิ่มเติม ด้วยเช่นกัน

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น