คนไทยเป็นหนี้ สูงสุดรอบ 18 ปี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ตามข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน หรือ “หนี้ครัวเรือน” ล่าสุดในไตรมาสสองปี 2563 จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สะท้อนว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนของไทยยังคงขยับขึ้นสวนทางเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลของโควิด-19 ซึ่งส่งผลทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้น แตะระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีครั้งใหม่ที่ 83.8% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และสูงขึ้นต่อเนื่องจากในไตรมาส 1ปี2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 80.1% ต่อจีดีพี

โดยเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส พบว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 9.22 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2 ปี2563 นำโดย สถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ เร่งขึ้นจากที่เพิ่มเพียง 1.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 1 ปี2563 โดยระดับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสวนทางเศรษฐกิจไทยที่หดตัว

สำหรับแนวโน้มหนี้ครัวเรือนของไทยในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองเดิมว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะยังคงเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่สะท้อนความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย โดยหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มขยับขึ้นมาอยู่ที่กรอบ 88-90% ต่อจีดีพีในปี 2563 จากระดับ 83.8% ต่อจีดีพีในไตรมาส 2/2563 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหดตัวลงในครึ่งปีหลัง

CR กรุงเทพธุรกิจ

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น