เช็คข้อมูล เตรียมตัว ลงทะเบียน คนละครึ่งรอบเก็บตก

ติดตามความคืบหน้า "คนละครึ่ง" พรุ่งนี้รู้กัน! เช็คข้อมูล เตรียมตัว ลงทะเบียนรอบเก็บตกโครงการคนละครึ่ง เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แม้ว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านไปแล้ว แต่ความต้องการของประชาชนก็ยังมีอยู่ล่าสุด ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้จ่ายผ่าน “เป๋าตัง” ไปแล้วกว่า 2,139.93 ล้านบาท โดยรัฐบาลจ่าย 2,048.37 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 225 บาทต่อครั้ง

น่าสนใจว่า มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" กว่า 4.7 แสนร้านค้า ซึ่งมีคำเตือนจาก กระทรวงการคลัง ว่าประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ "คนละครึ่ง" ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วขอให้ติดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

"หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ ท่านจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก"

ทั้งนี้ มีการรายงานว่า โครงการคนละครึ่งลงทะเบียนรอบเก็บตก วันที่ 10 พ.ย. 2563 และวันพรุ่งนี้ 5 พ.ย. 2563 จะเริ่มรู้ตัวเลขของคนที่ถูกตัดสิทธิกรณีลงทะเบียนรับสิทธิ์ "คนละครึ่ง" ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 แต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หรือคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เพื่อเอายอดมาเปิดโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนรอบเก็บตก

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง