สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,643 admin

image

By MoneyGuru.co.th November 06, 2020

ข่าวดี ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนสามารถกู้เงินกับ โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยให้ผู้ประกอบการรายย่อย(พ่อค้าแม่ค้าก็ได้) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำโดยกำหนดวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อราย และยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 6 เดือนแรกท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย ได้ดังต่อไปนี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง