เงินกู้ กู้ร่วม ทำได้ไหม

สอบถามครับเงินกู้ กู้ร่วม ทำได้ไหม ผมจะซื้อบ้านอยากจะกู้ร่วม ตอนนี้เงินไม่พอจะกู้ ทำอย่างไรดีครับ พอจะมีทางที่ไม่ต้องกู้ร่วมหรือไม่

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น