กรุงไทยยันไม่ปลดพนักงานหลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

เอ็มดีกรุงไทย แจงไม่ฉวยโอกาสปลดพนักงานหลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ ยันฐานะแข็งแรงไม่มีคนถอนเงินผิดปกติ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า หลังจากธนาคารกรุงไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้ทราบถึงสถานะของธนาคารกรุงไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ประสานทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานของธนาคารให้เข้่าใจข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกัน โดยยืนยันว่าจะไม่มีการปลดพนักงานออก ซึ่งเป็นนโยบายของธนาคารกรุงไทยมาก่อนหน้านี้นานแล้ว ขณะที่อุตสาหกรรมธนาคารพาพณิชย์ มีการลดพนักงานต่อเนื่อง

"การที่ธนาคารกรุงไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัติ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ธนาคารกรุงไทยยังเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล เป็นธนาคารพาณิชย์ของกระทรวงการคลัง ของรัฐบาล มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) และกระทรวงการคลัง ถือหุ้นใหญ่เกิน 50% นานกว่า 20 ปี อยู่เหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้ ธนาคารยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการถอนเงินออกจากธนาคาร และธนาคารยืนยันว่าไม่มีการปลดพนักงาน ไม่อยากให้คิดว่าเมื่อเกิดนิติเหตุทำให้ธนาคารพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และจะฉวยโอกาสเอาพนักงานออก ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง" นายผยง กล่าว


ขณะที่ผลกระทบด้านอื่นๆ ธนาคารกำลังดำเนินการอยู่ เช่น การฝากเงินของหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับธนาคารกรุงไทยก็ได้มีการแก้ไขไปแล้ว ทางกระทรวงการคลังได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฝากเงินกับธนาคารกรุงไทยต่อไปได้ ส่วนผลกระทบด้านอื่นๆ ก็มีความชัดเจนออกมาต่อเนื่อง

นายผยง กล่าวว่า เงินกองทุนของธนาคารยังแข็งแรงและอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างใกล้ชิด และธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ของรัฐอยู่ จึงมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว


CR posttoday

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง