วิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกร

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,449 admin
แก้ไข ธันวาคม 2020 ใน ไลฟ์สไตล์ 3.0.255.62

image

By MoneyGuru.co.th November 16, 2020

พี่น้องชาวเกษตรกรวันนี้ท่านสามารถ เช็คสิทธิวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกร ข้าวไหนขายได้เท่าไรไปดู โดยทาง รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8.79 แสนครัวเรือน ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.เป็น งวดแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น