มีบัตรเครดิตไหนรูดซื้อ KFC ได้บ้าง?

มีบัตรเครดิตไหนรูดซื้อ KFC ได้บ้าง? เพราะอยากเก็บเงินสดใว้และอยากได้คะแนน

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น