มาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนธันวาคม

MG_MacMG_Mac admin

image

By MoneyGuru.co.th November 25, 2020

สถานบันการเงินและลีสซิ่ง ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้าโดยวันนี้เราได้ รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนธันวาคม สำหรับช่วยลดภาระช่วง โควิด-19 ในเวลานี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น