เช็คด่วน...ก่อนอดรับเงินช่วยเหลือชาวนา 500 บาท จาก ธ.ก.ส.

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,643 admin
แก้ไข ธันวาคม 2020 ใน ไลฟ์สไตล์ 3.0.255.62

image

By MoneyGuru.co.th December 07, 2020

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่าน  วันนี้รีบ เช็คสิทธิรับเงินช่วยเหลือชาวนา 500 บาท จาก ธ.ก.ส. เงินเข้าบัญชีกว่า 3.89 ล้านครัวเรือน ส่วนท่านที่ไม่ได้รีบการช่วยเหลือขอให้รอกระทรวงพาณิชย์เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติวงเงินช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง