สวัสดิ์​กาลคุมครองพนักงานบริการเติมน้ำมัน

ผมเป็นพนักงานผึกงานงานบริการด้านพลังงานเชื้อเพลงปิโตรเลียม​ในสหราชอาณาจักร​ไทยแผนกเติมพลังงานเชื้อเพลงให้กับยานพาหนะ​บนท้องถนน​ผมมีเรื่องขอความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคุณหรือพวกคุณว่าด้วยเรื่องของสวัสดิการ​ของพนักงานครวนด้ายรับสิ่งใดบ้างมีสิทธิ์​ธิเรียกร้องสวัสดี​กาลด้านใดบ้างและใจความสำคัญคือพ.ร.บพระราชบัญญัติ​ยาเสพติดให้โทษประเภท5ว่าด้วยสารเหยสูดดมด้วยเจตนา​อนึ่ง​ถ้าเราไม่มีเจตนา​ที่จะสูดดมครวญ​ที่จะมีสิ่งใดคุมครองเข้าเจ้าด้ายบ้างนอกเหนือจากวัฒถุป้องกันที่ทางผู้ประกอบกาลมีให้=$&¿555§.45=11มม

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น