บทความ - วิธีลงทะเบียนร่วมโคร...

image

By MoneyGuru.co.th December 16, 2020

เปิดแล้วสำหรับการทะเบียนร่วมโครงการ คนละครึ่งรอบที่ 2 โดยรัฐจะให้เงินสนับสนุนการใช้จ่ายคนละไม่เกิน 3,500 บาท เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่เป็นรายย่อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยทางที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งสำหรับ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ได้ง่ายดังต่อไปนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น