บทความ - เงินประกันรายได้ข้าว...

image

By MoneyGuru.co.th December 17, 2020

พี่น้องเกษตรกรวันนี้มาอัพเดท เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 6 โอนอีกครั้งวันพฤหัสบดี 17 ธ.ค. 2563   โดยวันนี้ท่านสามารถ ตรวจสอบเช็ค เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา หลังจากที่ทางธนาคาร  ธ.ก.ส. ได้โอนให้  7หมื่นครัวเรือน ของงวดล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น