บทความ - เงินประกันรายได้ข้าว...

image

By MoneyGuru.co.th December 17, 2020

พี่น้องเกษตรกรวันนี้มาอัพเดท เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 6 โอนอีกครั้งวันพฤหัสบดี 17 ธ.ค. 2563   โดยวันนี้ท่านสามารถ ตรวจสอบเช็ค เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา หลังจากที่ทางธนาคาร  ธ.ก.ส. ได้โอนให้  7หมื่นครัวเรือน ของงวดล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง