แค่ดูแลรถก็ช่วยลดปัญหามลพิษ ฝุ่น PM2.5 ได้

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเขตกรุงเทพฯ ที่สูงเกินค่ามาตราฐาน กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนอาศัยอยู่ในเมือง เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีขนาดเล็กมากสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหามาควันจากท่อไอเสียรถยนต์ในเมืองที่การจราจรหนาแน่น ซึ่งเราเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างมลพิษในอากาศได้ จะมีส่วนช่วยลดปัญหานี้อย่างไร มีคำแนะนำมาบอกกันดังนี้


[b]ควันรถยนต์ [/b]

ประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสารพิษอีกหลายชนิดโดยกว่า 40 ชนิด สามารถแทรกซึมเข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อปอดของมนุษย์ได้ง่าย และนำพาสารพิษหลายชนิดเข้าสู่กระแสเลือด อาจเป็นสารพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพได้ ควันรถยนต์ จะมีลักษณะของสีที่สังเกตได้ 2 แบบคือ ควันขาว ควันดำ ซึ่งแตกต่างกัน ดังนี้[b]1. รถควันขาว[/b]

เกิดกับเครื่องยนต์เบนซิน ปกติแล้วน้ำมันเครื่องจะทำหน้าที่ลดการหล่อลื่น ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และหล่อเย็น เมื่อเกิดการเล็ดลอดเข้ากระบอกสูบผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เผาไหม้ไม่หมดทำให้เกิดควัน[b]สาเหตุอาจเกิดจาก[/b]

1. เกิดจากแหวนลูกสูบที่ชำรุดเสียหาย โดยการที่มีควันขาวออกมาจากเครื่องยนต์นั้นอาจเกิดจากการที่น้ำมันเครื่องยนต์เข้าไปในห้องเผาไหม้มากเกินไป จากการชำรุดเสียหายของแหวนลูกสูบ และการใช้งานที่ยาวนานแต่ขาดการดูแลของแหวนลูกสูบ ซึ่งโดยปกตินั้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 300,000 กิโลเมตร

2. เกิดจากการที่ผู้ใช้รถยนต์ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการที่ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมากขึ้นเพราะน้ำมันเครื่องมีความหนืดและเข้มข้นสูง เครื่องยนต์จึงไม่สามารถที่จะเร่งได้เต็มประสิทธิภาพเพราะมีกำลังต่ำลง และยังส่งผลให้เกิดการเสียดสีมากขึ้นภายในกระบอกสูบอีกด้วย

3. การรั่วซึมของซีลฝาสูบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดควันขาวได้เพราะการรั่วซึมของซีลฝาสูบนั้น จะทำให้น้ำมันเครื่องยนต์ที่ไปหล่อลื่นฝาสูบเกิดการรั่วไปสู่วาล์วและห้องเผาไหม้ตามลำดับ ซีลฝาสูบนั้น จะถูกติดตั้งระหว่างเสื้อสูบกับฝาสูบ ซีลฝาสูบนั้นสามารถที่จะชำรุดเสียหายได้จากหลาย เช่น การที่ฝาสูบโก่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิดลิมิต และ ระบบระบายความร้อนไม่สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ และเมื่อเครื่องยนต์กำลังทำงาน และส่งแรงดันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ก็อาจจะทำให้ฝาสูบโก่งได้เช่นกัน และท้ายที่สุดก็ทำให้ซีลฝาสูบเสียหาย และในบางกรณีนั้นฝาสูบอาจถึงขั้นแตกได้เมื่อฝาสูบโก่งขึ้นและหน้าสัมผัสของฝาสูบและเสื้อสูบนั้นไม่ได้ประกบกันสนิท

4. การที่น้ำมันเครื่องรั่วจากด้านบน เข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ สาเหตุนี้เกิดจากการที่น้ำมันเครื่องที่อยู่ภายในฝาครอบวาล์วนั้นรั่วผ่านก้านวาล์ว และซีลก้านวาล์วสึกหรอหรือชำรุด จึงทำให้รั่วผ่านวาล์วไปได้ หรืออาจจะเกิดจากบ่าวาล์วที่ปิดไม่สนิท การตั้งระบบเปิดปิด วาล์ว ไอดีและไอเสียที่ผิดพลาด ทำให้จังหวะในการจุดระเบิดเชื้อเพลิงผิดจังหวะไปได้

5. ตัวแหวนลูกสูบที่ชำรุดเสียหาย โดยตัวแหวนนั้นอาจแตกหักหรือชำรุด ทำให้ขาดความยืดหยุ่นจากความร้อน หรือการขาดการดูแลรักษา


[b]รถควันดำ[/b]

เป็นปัญหากับเครื่องยนต์ดีเซล เพราะเป็นการจุดระเบิดที่อาศัยการอัดอากาศและเชื้อเพลิงให้มีความดันสูงจนเชื้อเพลิงสามารถติดไฟ ด้วยประเภทของน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟยาก ใช้เวลาในการเผาไหม้นานทำให้เกิดเขม่าสูง จึงมีการติดตั้ง EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation หมุนวนไอเสียกลับมาใช้ ใหม่เพื่อให้มลพิษที่ปล่อยน้อยลง ซึ่งการเกิดควันดำในเครื่องดีเซลมีทั้งที่แบบเป็นปรกติ และมีปัญหา ดังนี้[b]สาเหตุอาจเกิดจาก[/b]

- กดคันเร่งหนักเกินไป มีการเผาไหม้เยอะ ทำให้ระบบ EGR ดูดไอเสียวนกลับมาใช้ได้ไม่หมด จนมีเขม่าควันดำเล็ดลอดมาให้เห็น เป็นอาการที่พบได้ปรกติ และรถที่ไปอุดEGR ทำให้มีควันดำได้

- เครื่องยนต์เก่า เครื่องหลวม ทำให้การอัดจุดระเบิดไม่ดีพอ เขม่ามีมากเกินที่ผ่านระบบ EGR และ ท่อแคทตาไลติก (Catalytic) ตัวกรองไอเสีย

- ไส้กรองอากาศสกปรกเกิดการอุดตัน อากาศผ่านไอดีที่เข้าไปผสมไม่สมดุล

- ระบบจ่ายน้ำมันปีปัญหา หัวฉีด ปั๊มติ๊ก ทำให้จ่ายน้ำมันมากเกินไป หรือองศาการฉีดน้ำมัน ส่งผลให้เกิดควันดำได้ทั้งหมด

- หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก ชำรุด ความดันหัวฉีดต่ำ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน

- น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ขาดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

- การปรับแต่ระบบปั๊มจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสม และตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันไม่ถูกต้อง องศาการฉีดไม่เหมาะสม ฉีดน้ำมันมากเกินไป

- บรรทุกเกินอัตราที่กำหนด

- อุณหภูมิไม่ถึงอุณหภูมิทำงาน

- กำลังอัดต่ำ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ประเก็นฝาสูบรั่ว

- ขาดการดูและและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ[b]การดูแลรักษาเครื่องยนต์เพื่อป้องกันควันดำ[/b]

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา

- หมั่นทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่ไส้กรองอากาศใหม่เมื่ออุดตัน

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่

- หลีกเลี่ยงการตั้งองศาจุดระเบิดให้ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ตรวจสอบอุปกรณ์การฉีดน้ำมันตามกำหนดเวลา หรือเมื่อเครื่องยนต์มีอาการผิดปกติ เช่น เร่งเครื่องไม่ตอบสนอง หรือตอบสนองช้า เพื่อปรับแต่งหัวฉีดเพื่อให้ฉีดน้ำมันได้เป็นฝอยละอองละเอียด ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ไม่เกิดควันดำ

- ตรวจสอบ-เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอายุอย่างเคร่งครัดเพียงแค่เราหมั่นดูแลรักษารถของเราให้ดีอยู่เสมอ ก็มีส่วนช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศได้ หากรถของเรามีอายุการใช้งานมากก็ต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้ประกันรถยนต์ที่ไว้ใจได้ www.smk.co.th/premotor.aspx

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง