เงินเราชนะรอบใหม่จะเข้าแอปเป๋าตังเมื่อไหร่ครับ

อยากทราบว่าเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่จอวเดือนพ.ค. นี้ จะเข้าแอปเป๋าตังวันไหนครับ ถ้าเคยลงทะเบียนไปแล้ว ยังต้องลงทะเบียนใหม่อีกไหมครับ

ความคิดเห็น

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น